بنا بر واقع شدن کشور ایتالیا در حوزه شنگن شما با اخذ ویزای مسافرتی ایتالیا می توانید به این کشور و سایر کشورهای حوزه شنگن برای اقامت محدود سفر نمایید. ویزای مسافرتی ایتالیا از جمله پر تقاضاترین ویزاهای این کشور است که در این سال ها اتباع ایرانی برای ورود به اروپا جهت سفرهای گردشگری، بازدید از نمایشگاه ها، بیزینس و آموزشهای کوتاه مدت درخواست نموده اند، اخذ این ویزا بنا به نوع هدف شما از سفر برای هر شخصی متفاوت است. مرسوم ترین نوع ویزای درخواستی از طریق تور یا بصورت شخصی می باشد که شخص بتواند با ویزای تایپ C برای سفر گردشگری به ایتالیا و اروپا سفر نماید. این نوع ویزا قابلیت تبدیل به اقامت بلند مدت را ندارد.