بسیاری از افراد ویزای مسافرتی تاجیکستان را برای بازدید از پایتخت این کشور دریافت میکنند زیرا که دوشنبه بزرگترین شهر آن محسوب می شود و همچنین قلب فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور است. در خیابان های اطراف این شهر، معماری مدرن و مشابه کشور شوروی بسیار زیاد وجود دارد که می تواند مورد تحسین توریستان قرار گیرد، همچنین موزه های بی شمار، تندیس ها و اماکن تاریخی قرار گرفته از دیگر جاذبه های این شهر برای اخذ ویزای مسافرتی تاجیکستان میباشد. باید به این نکته اشاره کنیم که اخذ ویزای توریستی تاجیسکتان برای ایرانی ها بسیار آسان بوده و نیازمند مدارک خاصی نمیباشد و فرد با پاسپورت میتواند این ویزا را دریافت نماید.