شهروندان ایرانی جهت سفر به کشور رومانی نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نیاز به اخذ ویزای مسافرتی رومانی خواهند داشت. این در حالی است که شهروند کشورهای انگلیسی زبان و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی برای ماندن تا 90 روز در رومانی نیاز به اخذ ویزا ندارند. کشور رومانی عضو حوزه شنگن نیست و شهروندان ایرانی از آنجایی که دارای اعتبار بالای پاسپورت نیستند جهت اخذ ویزای مسافرتی رومانی و هر کشوری باید نیازمندیهای خاص آن را فراهم سازند. برای اطلاع از مدارک و شرایط این نوع از ویزا مقاله ویزای توریستی رومانی را مورد مطالعه قرار دهید.