کشور سنگاپور در ایران سفارت ندارد و متقاضیان اخذ ویزای مسافرتی سنگاپور باید مدارک خود را از طریق آژانس های مسافرتی معتبر به سفارت این کشور ارسال کنند. مدت اعتبار ویزای گردشگری سنگاپور یک ماه است. ویزای توریستی سنگاپور به صورت عادی و فوری صادر می شود. توریست ها در این مدت یک ماه اجازه کار در این کشور نخواهند داشت و نمی توانند بیشتر از این مدت در این کشور اقامت کنند. هزینه مربوط به اخذ ویزای توریستی سنگاپور 85$ (دلار) است. این هزینه در زمان دریافت مدارک پرداخت می شود و اگر ویزای متقاضی ریجکت شود، هزینه دریافت شده مسترد نمی شود.