برای سفر به کشور زیبای سوئیس و اخذ ویزای مسافرتی سوئیس باید برای نوع ویزای کوتاه مدت کمتر از 90 روز درخواست نمائید و از مناظر این کشور زیبا دیدار کنید. کشور سوئیس در حوزه شنگن واقع شده است و با اخذ ویزا از سایر کشورهای عضو این معاهده نیز می توانید به کشور سوئیس سفر داشته باشید. اخذ ویزای مسافرتی سوئیس به جهت سفرهای گردشگری، آموزشی و یا کاری کوتاه مدت مورد تقاضا می باشد. معمولا برای سفر به سوئیس و سایر کشورهای شنگن نوع ویزای تایپ C درخواست میگردد. مناظر زیبای این کشور هر گردشگری را به خود جذب می نماید.