دریافت ویزای مسافرتی شیلی منوط به این است که متقاضی با مراجعه به سایت سفارت شیلی، نوع ویزای درخواستی خود را مشخص کند و برای آن اقدام نماید. پس از آماده سازی مدارک درخواستی و تکمیل فرم های مورد نیاز به زبان انگلیسی، درخواست متقاضی در سایت ارائه می شود. در این مرحله درخواست بررسی می شود و در صورت تأیید، به کنسولگری ارائه خواهد شد. پاسپورت متقاضی حداقل باید 6 ماه اعتبار داشته باشد. رزرو هتل و سند تمکن مالی نیز یکی دیگر از مدارک مهم برای اخذ ویزای مسافرتی کشور شیلی است. فرد متقاضی در صورت نداشتن دعوت نامه از کشور شیلی، باید انگیزه نامه خود را به زبان انگلیسی ارائه دهد.