عمان کشور کوچکی در حاشیه خلیج فارس ایران است، پایتخت این کشور شهر مسقط می باشد و بسیاری از افراد جهت اخذ ویزای مسافرتی عمان اقدام میکنند. زبان رسمی که مردم عمان تکلم می کنند زبان عربی است و  واحد پولی این کشور نیز ریال عمان است. جالب است بدانید که این کشور یکی از باارزش ترین واحدهای پولی را در دنیا دارد. از جمله شهرهای مهم عمان می توان به شهرهای صلاله، صحار، بوشر و مطرح اشاره نمود. اکثر مردمان این کشور متدین به دین اسلام هستند و آب و هوای آن نیز گرم و خشک و در برخی نواحی شرجی می باشد. ویزای مسافرتی عمان به دو نوع ویزای 10 روزه و یک ماهه تقسیم می شود که به صورت عادی و فوری قابل اخذ هستند.