فیلیپین به عنوان یک کشور مجمع الجزیری است که از تعداد بسیار زیادی جزیره تشکیل شده است. طبیعت بکر و بسیار زیبای فیلیپین در نگاه نخست نظر هر بیننده ای را به خود جذب می کند و همین موضوع باعث جذب گردشگران به ویزای مسافرتی فیلیپین شده است. برای سفر به فیلیپین قطعا نیاز به پاسپورتی خواهید داشت که اعتبار 6 ماهه داشته باشد. برای اخذ ویزای مسافرتی فیلیپین نیز بایستی مدارک مورد نیاز را دارا باشید. واحد پولی فیلیپین پزو است و از بابت هزینه هایی که برای گردش پرداخت خواهید کرد بسیار کمتر از کشورهای اروپا خواهد بود.