متقاضیان و گردشگرانی که قصد اخذ ویزای مسافرتی قطر را دارند نیازمند اطلاعات درست و کاملی در خصوص مسافرت به این کشور زیبا هستند. قطر به علت ذخایر نفتی و گازی که دارد یکی از ثروتمندترین و زیباترین کشورهای حاشیه خلیج فارس است که برج ها و سازه های عظیم آن نشان دهنده این میزان از ثروت و مکنت است و بسیاری از افراد برای تفریح و بازدید به این کشور می روند. چند سالی است که قطر به یک کشور عظیم و جذاب برای مسافرت و گردش تبدیل شده است و بسیاری از افراد طالب اخذ ویزای مسافرتی قطر شده اند. این کشور از لحاظ جغرافیایی در جنوب غربی قاره آسیا در منطقه خاورمیانه و شرق شبه جزیره عربستان واقع شده است.