یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در باب ویزای مسافرتی لهستان میبایست خاطر نشان کرد، میزان اعتبار این ویزا برای متقاضیان می باشد. مدت زمان اعتبار ویزای مسافرتی لهستان 3 ماه می باشد. افرادی که تمایل به اخذ ویزای توریستی لهستان دارند میبایست در ابتدای امر دلایل و شواهدی دال بر اخذ ویزای این کشور زیبا و پرتقاضا در خصوص اقامت موقت داشته باشند. در همین باب می توان به دعوت نامه از یکی از اقوام یا دوستان اشاره داشت که به خودی خود می تواند شانس افراد متقاضی را در خصوص صدور ویزای توریستی دو چندان نماید. قدرت زبان لهستانی و نامه تمکن نیز میتوان گواه اثبات موضوع بازگشت باشد.