لوکزامبورگ کشوری کوچک در همسایگی بلژیک، فرانسه و آلمان است و با توجه به عضویتش در حوزه شنگن، ویزای مسافرتی لوکزامبورگ مخاطب بسیاری دارد. متقاضی دریافت ویزای مسافرتی لوکزامبورگ باید 60€ (یورو) به سفارت این کشور پرداخت کنند. زمان رسیدگی به پرونده هر فرد حداقل 14 روز کاری در نظر گرفته شده است. دارندگان ویزا این اجازه را خواهند داشت تا پس از ورود به خاک این کشور، به سایر کشورهای اروپایی سفر کرده و اقامتی 90 روزه در این قاره داشته باشند. ویزای توریستی لوکزامبورگ یا سایر کشورهای عضو اتحادیه شنگن یکی از قدرتمندترین ویزاهای ممکن جهت اعتبار بخشیدن به پاسپورت بحساب می آید.