با توجه به اینکه لیتوانی از سال 2007 به جمع کشورهای حوزه شنگن پیوسته است، ویزای مسافرتی لیتوانی به یکی از مهم ترین ویزاها تبدیل شد. همچون سایر کشورهای حوزه شنگن، هزینه صدور ویزای مسافرتی لیتوانی 60€ (یورو) محاسبه شده است و هر فرد به کمک این ویزا می تواند برای مدت 90 روز در خاک لیتوانی یا سایر کشورهای عضو این اتحادیه اقامت داشته باشد. اجازه کار و تحصیل در این مدت برای دارندگان ویزا در نظر گرفته نشده است و هرگونه اقدام در این زمینه موجب برخورد قانونی با دارنده ویزا خواهد شد. پیش از هر گونه اقدام از قوانین این کشور اطلاعات لازم را کسب نمایید.