کشور لیختن اشتاین در ایران سفارت خانه ندارد و متقاضیان باید درخواست خود برای ویزا را به کنسولگری آلمان در ایران ارسال کند. حدود 3 تا 4 ماه پس از ارائه درخواست، نوبت حضور متقاضی در کنسولگری آلمان می رسد. برای اخذ ویزای مسافرتی لیختن اشتاین الزاما باید دعوت نامه برای متقاضی ارسال شده باشد و در غیر این صورت درخواست ویزا ریجکت خواهد شد. تمکن مالی نیز برای اقدام لازم است. تعداد تراکنش و گردش حساب نیز یکی از مولفه هایی است که شانس متقاضی را برای اخذ ویزای مسافرتی کشور لیختن اشتاین تا حدودی زیادی افزایش می دهد.