ویزای مسافرتی مالزی به منظور بازدید از این کشور زیبای آسیای شرقی و توسعه یافته صادر می گردد که با توجه به جاذبه های آن متقاضیان فراوانی دارد. مراکز خرید و پارک های آبی از سایر جذابیت های پرتقاضای مالزی می باشد که در سطح جهان شهرت مختص به خود را دارد. اعتبار ویزای مسافرتی مالزی پس از سال 2013 برای شهروندان ایرانی کاهش داشته و به میزان دو هفته می باشد. اخذ ویزای توریستی مالزی نیازی به مراجعه به سفارت ندارد و اشخاص متقاضی می توانند به هنگام مراجعه حضوری به سفارت مهر ورود و خروج به منزله مجوز اقامت به مالزی را دریافت نمایند.