درصد زیادی از افراد به دلیل دسترسی مجارستان به سایر کشورهای اروپایی و حوزه شنگن خواهان اخذ ویزای مسافرتی مجارستان خواهند بود. زیباترین پایتخت کشورهای اروپایی شهر بوداپست پایتخت کشور مجارستان می باشد. همین گزینه توانسته میزان سفر به مجارستان را به صورت عام و شهروندان اتحادیه اروپا را به صورت خاص دو چندان نماید. حداکثر زمان اقامت برای ویزای مسافرتی مجارستان به میزان 90 روز می باشد که می بایست با توجه به اتمام ویزا نسبت به خروج از خاک کشور مجارستان اقدام نمود. مجارستان از کشورهایی می باشد که می تواند سکوی پرتابی معتبر برای ورود به سایر کشورها محسوب گردد.