موناکو دومین کشور کوچک جهان است و ویزای مهاجرتی آن کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی ویزای مسافرتی موناکو را می توان به 3 قسمت تقسیم کرد. اولین نوع ویزای مهاجرتی کشور موناکو، ویزای ترانزیتی است که علاقمندان به سفر به سایر کشورهای جهان، از فرودگاه این کشور استفاده می کنند اما اجازه خروج از فرودگاه این کشور را نخواهند داشت. نوع دوم این ویزا به افراد اجازه می دهد تا از مسیرهای زمینی کشور موناکو برای رسیدن به این کشور استفاده کنند. سومین نوع ویزای مسافرتی موناکو ،همان ویزایی است که به افراد اجازه می دهد تا به مدت 90 روز در خاک این کشور اقامت موقت داشته باشند.