افرادی که قصد ورود به حوزه شنگن را دارند، قادر خواهند بود تا با استفاده از ویزای مسافرتی نروژ به این هدف دست پیدا کنند و به نروژ وارد شوند. ویزای مسافرتی نروژ حداقل پس از دو هفته کاری صادر می شود و دارندگان این ویزا باید توجه داشته باشند که محل ورود آن ها به حوزه شنگن باید کشور نروژ باشد. ویزای مهاجرتی نروژ 90 روز اعتبار دارد و به کمک آن افراد معمولا یک بار اجازه ورود به شنگن را خواهند داشت. هزینه صدور ویزای توریستی نروژ 60€ (یورو) برای هر نفر است. دارندگان ویزای شنگن، اجازه کار و تحصیل در این منطقه را نخواهند داشت.