اگرچه هنگ کنگ کشوری مستقل از نظر سیاسی است اما افراد برای دریافت ویزای مسافرتی هنگ کنگ باید به سفارت کشور چین مراجعه کنند. برای دریافت ویزای توریستی هنگ کنگ، حداقل 45 روز قبل از تاریخ مد نظر برای ورود به این کشور باید درخواست در سفارت چین به ثبت برسد. ویزای توریستی هنگ کنگ برای ایرانیان، 3 ماه اعتبار دارد اما دارندگان این ویزا نمی توانند در طول این مدت در این کشور مشغول به تحصیل یا کار شوند. هزینه صدور ویزای مسافرتی هنگ کنگ در حدود 190$ (دلار هنگ کنگ) یا 20€ (یورو) می باشد که به صورت وجه نقد در محل سفارت چین از افراد متقاضی دریافت می شود.