اگر شما بخواهید برای مدت کمتر از 90 روز در کشور چک باشید بایستی برای ویزای مسافرتی چک درخواست نمایید. هدف شما از سفر می تواند متفاوت باشد چرا که افراد برای هدفهای گردشگری و توریستی، بازدید از اقوام و آشنایان، سفرهای کاری چند روزه، بیزینس، شرکت در دوره های آموزشی و سایر موارد برای ویزای کوتاه مدت اقدام می نمایند. شهر پراگ پایتخت کشور چک به دلیل داشتن اماکن توریستی و دیدنی یکی از مقاصد توریستها به حساب می آید و افرادی که برای سفر گردشگری به اروپا می آیند شهر پراگ را که یکی از امن ترین شهرهای اروپا نیز محسوب می شود را از مقاصد خود انتخاب می نمایند. جهت اخذ ویزای مسافرتی چک افراد معمولا از طریق تور اقدام میکنند. این ویزا قابلیت تبدیل به اقامت بلند مدت را نخواهد داشت.