کشور گرجستان از سایر کشورهای اوراسیایی می باشد که هر ساله پذیرای هزاران نفر توریست در فصل های مختلفی از سال است. موقعیت خوب به همراه آب و هوای ایده آل در گرجستان از پارامترهای حائز اهمیت برای متقاضیان جهت اخذ ویزای مسافرتی گرجستان محسوب می گردد. می بایست خاطر نشان کرد که متقاضیان ایرانی برای سفر توریستی به این کشور نیازی به ویزا نخواهند داشت. در سال های اخیر این کشور آمار چشم گیری در باب توریست به خود اختصاص داده است. در مجموع می توان گفت که کشور گرجستان با فرضیه الحاق به اتحادیه اروپا سالانه آمار خوبی جهت ویزای مسافرتی گرجستان و سایر ویزاهای اقامتی به خود اختصاص داده است.