آرژانتین با داشتن شرایط زندگی مطلوب و هزینه پایین زندگی، مکانی مناسب برای اقامت و کار است. با این وجود یافتن شغل در این کشور مشکل است زیرا قوانین سختگیرانه ای در استخدام دارد و به طور معمول از کارگران بومی حمایت می کند. برای مهاجرت کاری به آرژانتین و درخواست ویزای کاری باید یک پیشنهاد شغلی دریافت کنید و یا به شعبه یک شرکت چند ملیتی در آرژانتین منتقل شوید یا برای کار در صنایعی که تمایل به استخدام کارگران خارجی دارند درخواست دهید. برای اشتغال در فن آوری اطلاعات، بانک داری یا صنعت به خصوص در شهرهای بزرگ مانند بوئنوس آیرس باید لیست مشاغل مورد نیاز جهت مهاجرت کاری به آرژانتین را به صورت آنلاین جست و جو کنید.