مهاجرت کاری آفریقای جنوبی در عمومی ترین حالت بدین صورت تعریف می گردد که یک فرد خارجی بتواند از یک کمپانی یا کارفرمای آفریقایی دعوت به همکاری شود، منتهی اخذ این نوع ویزا برای برخی شهروندان خارجی آسانتر است زیرا بر اساس قوانین مهاجرتی از سوی اداره مهاجرت آفریقای جنوبی اتباع برخی کشورها میتوانند بدون اخذ ویزا در داخل این کشور، به سادگی موقعیت کاری را بدست آورند و همین حضور فیزیکی فرد، مسیر اخذ ویزای کار را بسیار ساده تر مینماید. این قوانین در حالتی است که یک تبعه ایرانی جهت ورود به آفریقای جنوبی نیاز به اخذ مجوز کاری و ویزا دارد. راه ورود و اشتغال نیز بدین صورت است که افراد متخصص و نیروهای کار ماهری که شغلشان در لیست مشاغل مورد نیاز این کشور قرار دارد با اخذ ویزای جستجوی کار درخواست ورود مینمایند تا با حضور در محیط، بسیار راحتتر به خواسته خود دست یابند.

بازار کار رشته کامپیوتر در آفریقای جنوبی

بازار کار رشته کامپیوتر در آفریقای جنوبی

بازار کار رشته کامپیوتر در آفریقای جنوبی به دلیل نیاز فوری آفریقای جنوبی به متخصصان این رشته از سطح مطلوب و قابل قبولی برخوردار است. ام...

ادامه مطلب

بازار کار مهندسی مکانیک در آفریقای جنوبی

بازار کار مهندسی مکانیک در آفریقای جنوبی

بازار کار مهندسی مکانیک در آفریقای جنوبی مورد توجه بسیاری از متقاضیان بین المللی قرار گرفته و هر ساله افراد زیادی درخواست خود را برای ک...

ادامه مطلب

بازار کار مهندسی الکترونیک در آفریقای جنوبی

بازار کار مهندسی الکترونیک در آفریقای جنوبی

بازار کار مهندسی الکترونیک در آفریقای جنوبی برای متقاضیان تحصیل کرده از شرایط خوبی برخوردار می باشد، و می تواند یکی از انتخاب های ایده ...

ادامه مطلب

بازار کار رشته مدیریت در آفریقای جنوبی

بازار کار رشته مدیریت در آفریقای جنوبی

یکی از راه های مهاجرت به کشور آفریقا جنوبی، مهاجرت کاری می باشد. بازار کار رشته مدیریت در آفریقای جنوبی در شرایط خوبی قرار دارد. با توج...

ادامه مطلب

12