مهاجرت کاری آنتیگوا و باربودا یکی از روش های مهاجرتی به این کشور است که به کمک آن می توان به اقامت رسید. این کشور حوزه کارائیب به شدت مورد توجه است. اقتصاد این کشور شرایط بسیار مناسبی دارد و از طرفی می توان گفت که آینده زندگی فرد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. افرادی که این کشور را برای کارخود انتخاب می کنند، باید در حرفه خود متخصص و البته دارای تجربه باشند. مهاجرت کاری آنتیگوا و باربودا می تواند در نهایت منجر به دریافت اقامت در این کشور نیز شود. در همین راستا، مشاورین ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت، جزئیات این مسئله را تشریح خواهند کرد.