یکی از راههای ورود به اتریش، مهاجرت کاری اتریش است که متقاضی باید برای ویزای جستجوی کار اقدام کند و اگر پیشنهاد شغلی دریافت کرد موفق به اقامت خواهد بود. توجه نمایید اخذ پیشنهاد شغلی در مهاجرت کاری اتریش باید در زمان اعتبار ویزای متقاضی باشد. متقاضی کار می تواند پس از مدتی (حدود 24 ماه) کار و رعایت ضوابط و شرایط مربوطه، برای دریافت کارت قرمز-سفید-قرمز در مرجع صالح در اتریش اقدام کند. برای کار در اتریش به عنوان یک شهروند کشور ثالث، باید دارای مدارک تحصیلی بسیار بالایی باشید و بتوانید به حداقل 70 امتیاز از 100 امتیاز مطابق لیست ارائه شده در سایت رسمی مهاجرت اتریش دست یابید که در صورت دستیابی می توانید ویزای اقامت 6 ماهه خود را برای جستجوی شغل دریافت کنید.