یکی از راههای ورود به اتریش، مهاجرت کاری اتریش است که متقاضی باید برای ویزای جستجوی کار اقدام کند و اگر پیشنهاد شغلی دریافت کرد موفق به اقامت خواهد بود. توجه نمایید اخذ پیشنهاد شغلی در مهاجرت کاری اتریش باید در زمان اعتبار ویزای متقاضی باشد. متقاضی کار می تواند پس از مدتی (حدود 24 ماه) کار و رعایت ضوابط و شرایط مربوطه، برای دریافت کارت قرمز-سفید-قرمز در مرجع صالح در اتریش اقدام کند. برای کار در اتریش به عنوان یک شهروند کشور ثالث، باید دارای مدارک تحصیلی بسیار بالایی باشید و بتوانید به حداقل 70 امتیاز از 100 امتیاز مطابق لیست ارائه شده در سایت رسمی مهاجرت اتریش دست یابید که در صورت دستیابی می توانید ویزای اقامت 6 ماهه خود را برای جستجوی شغل دریافت کنید.

به دلیل اقتصاد قوی، استاندارد بالای زندگی و زیرساخت های عالی، مقصدی محبوب برای مهاجرانی است که به دنبال کار هستند. با این حال، اگر می خواهید به عنوان یک شهروند خارجی در اتریش کار کنید، باید ویزای معتبر دریافت کنید. اتریش بسته به نوع کاری که انجام خواهید داد، دسته بندی ویزاهای مختلفی دارد. اگر شهروند اتحادیه اروپا هستید، می توانید بدون ویزا یا مجوز کار در اتریش کار کنید. با این حال، اگر شهروند غیر اتحادیه اروپا هستید، برای کار در اتریش به ویزای کاری اتریش و اجازه کار نیاز دارید. رایج ترین انواع مجوزهای کار صادر شده در اتریش شامل کارت قرمز-سفید-قرمز، کارت آبی اتحادیه اروپا و اجازه اقامت موقت هستند. کارت قرمز-سفید-قرمز برای کارگران بسیار ماهر طراحی شده و برای مدت حداکثر 24 ماه صادر می شود. کارت آبی اتحادیه اروپا برای کارگران ماهر کشورهای غیر اتحادیه اروپاست که برای حداکثر 4 سال صادر می شود. اجازه اقامت موقت (ویزای جستجوی کار) برای افرادی که مایل به کار در اتریش برای مدت حداکثر 6 ماه هستند صادر می شود. کار در اتریش می تواند مزایای زیادی از جمله استاندارد بالای زندگی و دسترسی به مراقبت های بهداشتی و آموزش عالی را ارائه دهد. با این حال، مهم است که قبل از شروع جستجوی کار، از داشتن ویزا و مجوز کار صحیح اطمینان حاصل کنید. همچنین توصیه می شود آلمانی را یاد بگیرید، زیرا بسیاری از مشاغل در اتریش نیاز به تسلط به زبان دارند.