اوضاع اقتصادی در ارمنستان به اندازه آلمان یا ایالات متحده جذاب نیست اما مهاجران بعضا برای مهاجرت کاری ارمنستان اقدام می کنند. در ژوئن سال 2016 ارمنستان سیستم مجوزهای کاری را معرفی کرد که کارفرمایان را ملزم به اخذ مجوزهای کار قبل از استخدام کارمندان خارجی می کند. این قوانین از اول ژانویه سال 2019 به مرحله اجرا درآمد. کارگران خارجی می توانند براساس توافق نامه کاری که با کارفرمای ارمنی امضا شده، اجازه اقامت موقت یک ساله را دریافت می کنند و کار بدون مجوز اقامت ممکن است منجر به مجازات کارفرما و ابطال ویزا شود. اخیراً، ارمنستان به توسعه بخش خدمات روی آورده است، بنابراین فرصت های بسیاری در صنعت IT برای مهاجران جهت مهاجرت کاری ارمنستان وجود دارد.