مهاجرت کاری استرالیا از طریق دریافت ویزای نیروی کار ماهر امکان پذیر است که سیستم اسکیل ورکر (skill worker) امتیاز بندی می باشد. معیارهای مختلف متقاضیان از سن تا تجربه کاری، مدرک تحصیلی و زبان در سیستم امتیازبندی سنجیده می شود که متقاضیان باید برای گرفتن ویزای خود حداقل 65 امتیاز کسب کنند. سن هنگام درخواست باید کمتر از 45 سال باشد، زبان انگلیسی متقاضی باید در یک سطح عالی قرار داشته باشد و شغلی که نیروی کار ماهر انتخاب می کند باید متناسب با مهارت ها و مدارک تحصیلی شخص باشد. در کنار این عوامل در  مهاجرت کاری استرالیا ،ارزیابی سلامت، ارزیابی شخصیت و معاینات پزشکی هم انجام می شود.

برای کار در استرالیا به ویزای کاری استرالیا نیاز دارید و نوع ویزای شما تعیین کننده حقوق و شرایط کاری شما خواهد بود. رایج ترین ویزاهای کاری، ویزای مشاغل مورد نیاز و ویزای کاری موقت هستند. درک شرایط کار در استرالیا، از جمله حداقل دستمزد، ساعات کار، و حق مرخصی ضروری است. Fair Work Ombudsman نهادی است که مسئول اجرای قوانین و مقررات محل کار در استرالیا است. قبل از شروع کار جدید در استرالیا از داشتن ویزای صحیح و درک شرایط کاری خود اطمینان حاصل کنید. پیگیری قوانین ویزا و استخدام کشور می تواند چالش برانگیز باشد، اما با دانش مناسب، می توانید آن را محقق کنید. با تحقیق در مورد انواع مختلف ویزاهای موجود و الزامات آنها شروع کنید. درخواست کمک از یک مشاور مهاجرت را در نظر بگیرید که می تواند شما را در این فرآیند راهنمایی کند. پس از دریافت ویزای کاری استرالیا، مهارت های شبکه خود را تقویت کنید و در مورد فرصت های شغلی بالقوه تحقیق کنید. به یاد داشته باشید که همیشه یک برنامه پشتیبان داشته باشید و در جستجوی شغل خود انعطاف پذیر باشید.