بررسی مقایسه ویزای کار کانادا و استرالیا

مقایسه ویزای کار کانادا و استرالیا

در میان دو کشور انگلیسی زبان که برای مهاجرت پر درخواست نیز می باشند، در مقایسه ویزای کار کانادا و استرالیا شباهت و تفاوت هایی وجود دارد...

ادامه مطلب

مهاجرت به استرالیا از طریق کار و تخصص

مهاجرت به استرالیا از طریق کار، تخصص و مهارت شغلی

مهاجرت به استرالیا از طریق کار، تخصص و مهارت شغلی توسط دولت استرالیا با برنامه ریزی های دقیق، مکانیزمی برای مهاجرت در نظر گرفته شده است...

ادامه مطلب

12