اخیرا اسلواکی رشد اقتصادی خوبی داشته و در زمینه صادرات خودرو و وسایل الکترونیکی فعال است، همین مسئله بازار کاری پویا جهت مهاجرت کاری به اسلواکی ایجاد میکند. برای کار در کشور اسلواکی شما نیاز به دعوتنامه کاری از سوی کارفرما دارید و چنانچه دعوتنامه مذکور در اختیار شما نباشد می توانید ویزای جستجوی کار در اسلواکی را اخذ نمایید و در آنجا به دنبال کسب و کار مورد نظر خود باشید. نکته بسیار مهم در خصوص مهاجرت کاری اسلواکی این است که وقتی شما برای یک شغل و کارفرمای خاص ویزای کار گرفتید امکان تغییر آن با همان ویزا وجود ندارد و شما باید ویزای کار و اقامت موقت دیگری درخواست کنید.