بسته به وضعیت فرد و پیشنهاد شغلی که دارد، انواع مختلفی از ویزاهای کاری وجود دارد که متقاضیان از طریق آن می توانند برای مهاجرت کاری اسپانیا اقدام کنند. به عنوان مثال، اگر به عنوان یک نیروی کار ماهر پیشنهاد شغلی دارید مراحل دریافت اجازه اقامتتان متفاوت از آن شخصی است که فقط یک پیشنهاد معمولی داشته باشد. مدیرانی که گروه نسبتاً زیادی از افراد درون یک شرکت را مدیریت می کنند، افرادی که در موقعیت های شغلی فنی و تخصصی کار می کنند و شهروندان غیر اتحادیه اروپا که تحصیلات عالی خود را در یک مدرسه یا دانشگاه معتبر به پایان رسانده اند، در مهاجرت کاری اسپانیا اجازه اقامت دو ساله کاری (بعلاوه تمدید تا 5 سال) به آن ها اعطا می شود.