بازار کار در کشور اندونزی در شرکت های بین المللی و در زمینه صادرات بسیار برجسته و قابل توجه است. شهر جاکارتا در اندونزی به عنوان پایتخت مالی این کشور محسوب می شود و فرصت های شغلی بسیاری برای متقاضیان مهاجرت کاری اندونزی در این کشور وجود دارد. این کشور در زمینه های معدن، سیمان، پوشاک و منسوجات فعال است و نرخ اشتغال نیز در این کشور نسبت به سال های گذشته 46% افزایش داشته است. برای مهاجرت کاری اندونزی شما باید رزومه کاری خوبی ارائه بدهید و در زمینه فعالیت شغلی خودتان تخصص کافی داشته باشید. علاوه بر این شما باید تمکن مالی خوبی داشته باشید تا بتوانید از پس هزینه های زندگی در این کشور برآیید.