برای مهاجرت کاری اکوادور و یافتن کار در این کشور اولین نکته ای که حتما باید رعایت شود شرط آشنایی با زبان اسپانیایی برای متقاضیان است. چرا که نه تنها در ادارات این کشور به زبان اسپانیایی مکالمه می شود بلکه حتی در فرودگاه نیز ممکن است شما نتوانید به انگلیسی با دیگران ارتباط برقرار کنید. نکته دیگری که باید در خاطر داشت بحث بازار کار رشته مورد نظر در اکوادور است. پس باید قبل از مهاجرت کاری به اکوادور بررسی شود که رشته مورد نظر بازار کار اشباع شده ای در آنجا نداشته باشد. صنعت توریست تنها بازار کاری است که هیچوقت در این کشور اشباع نمی شود، زیرا این کشور سالیانه بیش از 1.5 میلیون گردشگر را به خصوص از کشورهای آمریکا و کانادا جذب می کند.