کار یکی از ایده آل ترین راه های مهاجرت می باشد زیرا یکی از راه های اقامت نیز حساب میشود که برای افرادی که خارج از اروپا و یا اسکاندیناوی هستند، شرایط خاصی دارد. افراد خارج از اتحادیه اروپا باید جهت مهاجرت کاری ایسلند یک مجوز کاری از سوی یک کارفرمای ایسلندی داشته باشند که از آن ها دعوت به همکاری کرده باشد، در واقع این موضوع ممکن است سخت به نظر برسد که همینطور هم میباشد اما در این خلل استثنائاتی برای اجازه کار ایسلند وجود خواهد داشت. بعنوان مثال اگر شخص سن حداقل 24 سال داشته و با یک تبعه ایسلندی و یا فرد خارجی که در ایسلند اجازه کار دارد ازدواج نماید میتواند در این کشور کار کند. اگر حداقل یکی یا هر دو والدین شخص تبعه ایسلند باشند، در این صورت فرد باید حداقل سن 18 سال را داشته باشد تا به او اجازه کار دهند.