یکی از پر درخواست ترین راه های مهاجرت به برزیل را میتوان مهاجرت کاری برزیل نام برد که البته این کشور برای اعطای مجوز کاری به افراد، شرایط خاصی دارد. لازم است یک مهاجر قبل از درخواست اجازه کار، ابتدا با یک شرکت برزیلی یا یک شرکت مستقر در برزیل مکاتبه نموده و شغلی پیدا کند، سپس این شرکت به عنوان یک حامی عمل می کند و موظف است برای استخدام یک کارگر خارجی از وزارت کار تأییدیه بگیرد. پس از صدور مجوز، متقاضی می تواند درخواست اجازه کار در سفارت یا کنسولگری برزیل در کشور خود را بدهد. درخواست مجوزهای کاری برای برزیل می تواند بین 2 تا 3 ماه طول بکشد تا پردازش شود و پس از تصویب، عموماً برای 2 سال اعتبار دارند. تعدادی از اسناد از جمله فرم تقاضا، صورت حساب بانکی، مدارک تحصیلی و گواهی سوپیشینه و پزشکی برای درخواست اجازه کار برزیل لازم است.