متقاضیان برای مهاجرت کاری بلاروس نیازمند داشتن آگاهی از قوانین این کشور میباشند. به عنوان اولین قدم، ایده خوبی است که یک وکیل محلی در بلاروس پیدا کنید که می تواند به شما در درک آئین نامه های اشتغال کمک کند و شما را نسبت به هرگونه تغییر، به روز نگه می دارد. از شرایط اصلی مهاجرت کاری بلاروس ،داشتن یک مجوز و یا دعوت نامه از کارفرمای بلاروسی میباشد. اشتغال اتباع خارجی در بلاروس با تنظیم قوانین حقوقی بر اساس توافق بین المللی بلاروس با دیگر کشورها می باشد که دو مورد از مهم ترین این توافقات، توافق نامه دو جانبه روسیه با بلاروس و یا پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد.