اتحادیه اروپا، کانادا، ایالات متحده و اکثر ملیت های دیگر برای انجام فعالیت های تجاری در تاجیکستان نیاز به ویزا دارند. فقط معدودی از اتباع منتخب، از جمله بیشتر اتباع کشورهای مشترک المنافع، کشورهای مستقل (CIS) برای انجام فعالیت های تجاری در تاجیکستان به ویزا احتیاج ندارند. بازدید کنندگان مشاغل که برای ورود به تاجیکستان به ویزا نیاز دارند، باید قبل از مهاجرت کاری تاجیکستان ویزای K-Business را از کنسولگری تاجیکستان دریافت کنند. کلیه بازدید کنندگان مشاغل موظفند ظرف 72 ساعت از مهاجرت کاری تاجیکستان در دفتر ویزا و دفتر وزارت امور داخله ثبت نام نمایند. پیش از هر گونه اقدام جهت ورود به کشور تاجیکستان از شرایط این کشور آگاهی یابید.