کسانی که ویزای کاری ترکیه را کسب کرده باشد، از امتیازاتی مانند حقوق مستمری بازنشستگی، اخذ تابعیت پس از دوره 5 ساله و امکانات و خدمات درمانی بهره مند میشوند. فردی که به عنوان توریست وارد ترکیه شده باشد، حق کار ندارد و کارفرمایان ترکیه ای نیز حق استخدام نیروی کار بدون ویزا را ندارند. مهاجرت کاری به ترکیه از طریق ویزای کار که مجوز کار یا (Çalışma izni) نامیده می شود، طرفداران زیادی در میان نیروی کار ماهر و نیمه ماهر ایرانی پیدا کرده است. اگر شما ویزای کار معتبر (غیر از ویزای تحصیلی) داشته باشید، یا در صورت نداشتن اقامت معتبر بتوانید در کنسولگری ترکیه درخواست خود را ثبت کنید، اجازه کار پیدا خواهید کرد. بازار کار ترکیه یکی از بازارهای پررونق در خاورمیانه محسوب می شود. دو روش معمول برای کار در ترکیه، استخدام از سوی کارفرمای بومی یا کار به عنوان مدیر شرکت ترکیه ای است.