کشور روسیه برای نیروی کار بین المللی، ویزای کوتاه مدت و میان مدت صادر می کند. در هر حال یک ویزای کاری 3 ماهه برای متقاضیان کار در روسیه صادر می شود و آن ها می توانند به واسطه آن برای مهاجرت کاری روسیه اقدام کنند و سپس امکان تمدید این ویزا برای نیروی کار بین المللی فراهم می شود. برای کار در روسیه چند نوع مجوز کاری صادر می شود. یکی از آنها مجوز کاری استاندارد است که به اتباع کشورهای مشترک المنافع تعلق می گیرد. برای حرفه های تخصصی، ویزاهای دیگری نیز در نظر گرفته می شود. این نوع ویزاها برای بازه های زمانی 14 روزه صادر می شود. مدارک لازم برای مهاجرت کاری روسیه به این شرح است: گذرنامه، عکس مشابه گذرنامه، دعوت نامه رسمی از GUVM، نامه رسمی از جانب کارفرما به همراه شرح جزئیات شغلی و گواهی پزشکی مبنی بر سلامت.