اخذ ویزای کاری سوئد کار بسیار سختی است. سوئد صرفا به افرادی ویزای کاری می دهد که تخصص و مهارت خارق العاده ای داشته باشند. یکی از مواردی که شانس پذیرش ویزا برای متقاضیان را افزایش می دهد، داشتن مجوز کار در سوئد است. دریافت مجوز کار نیز منوط به داشتن دعوت نامه کاری از یک کارفرمای حقیقی یا حقوقی در کشور سوئد است. البته کارفرمای سوئدی باید درخواست نیروی کار خود را حداقل به مدت 10 روز در داخل کشور سوئد و حوزه کشورهای اروپایی آگهی کند. در ضمن اخذ مجوز از اداره مهاجرت و کار کشور سوئد برای کارفرمایی سوئدی الزامی است.