کشور صربستان در سال 2006 بعد از جدایی از مونته نگرو اعلام استقلال نمود و در حال حاضر کشوری مستقل محسوب می شود. مهم ترین شهرهای آن شامل بلگراد، نیس و نووی ساد است. در مهاجرت کاری صربستان باید اذعان نمود که مردم این کشور 5 روز در هفته و به مدت 40 ساعت به کار می پردازند و باید قوانین این کشور را مورد نظر داشته باشند. شرایط اقامت کاری و مهاجرت کاری صربستان به نسبت سایر کشورهای اروپایی ساده تر خواهد بود و حداقل حقوقی که به طور میانگین به یک فرد صرب در هر ماه پرداخت می شود مبلغ 600€ (یورو) در ماه است که البته از میزان حقوق دریافتی در سایر کشورهای اروپایی نیز کمتر است اما هزینه های زندگی نیز به مراتب کمتر از سایر کشورهاست.