غالب افرادی که عمان را برای مهاجرت انتخاب می کنند به مهاجرت کاری عمان می اندیشند و درآمد بالای این کشور، آن را به یک مکان جذاب برای زندگی تبدیل نموده است. ارزش واحد پولی این کشور متقاضیان را به کار در عمان مشتاق کرده است. هر قشری از هر صنفی امکان رسیدن به کار در عمان را دارند و از مزایای این کشور عدم نیاز به مدرک زبان برای کار است. لذا فرد متقاضی با تسلط نسبی به زبان انگلیسی و یا عربی می تواند برای مهاجرت کاری به عمان اقدام نماید. کشور عمان به خاطر امنیت بالا و حاشیه کم به سوئیس خاورمیانه نیز معروف است.