ویزای کاری قطر بسیار مناسب افرادی است که به درآمد بالا، زندگی خوب و امکانات بسیار زیاد می اندیشند و با قوانین این کشور آشنایی دارند. افرادی که قصد مهاجرت به قطر را دارند معمولا این کشور را به خاطر شرایط اقتصادی و رفاه بسیار بالای آن  انتخاب می نمایند. این کشور به علت ذخایر نفتی بسیار زیاد و سکوهای نفتی و گازی که دارد یکی از ثروتمندترین کشورهای حال حاضر دنیا محسوب می شود. قطر با آن برج های بلند و سازه های عظیم فولادی ثروت خود را به رخ جهانیان می کشد. حقوق و دستمزد کارکنان در ویزای کاری قطر بیش از حقوق کارمندان سایر کشورهای غربی است، همچنین دولت قطر از کارکنان این کشور به ندرت مالیات دریافت می ­نماید.