امکان اخذ ویزای کاری لیختن اشتاین برای کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نزدیک به صفر است و با توجه به قوانین این کشور افراد با مشکلاتی مواجه میشوند. در مورد احتمال بسیار پایین اخذ ویزا در این کشور یادآوری این نکته کافی است که بگوییم حتی نیروی کاری که اتباع کشورهای اتحادیه اروپا هستند و در کشور لیختن اشتاین کار می کنند، روزانه باید پس از اتمام زمان کاری خود خاک این کشور را ترک کنند. به طور معمول این افراد معمولا در یکی از کشورهای همسایه لیختن اشتاین زندگی می کنند. از این رو می توان متقاعد شد که چه شرایط پیچیده ای برای اخذ ویزای کاری لیختن اشتاین برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا وجود دارد.