بیشتر متقاضیان که علاقه مند به کسب فرصت های شغلی جدیدی هستند مهاجرت کاری مجارستان را انتخاب میکنند و به دنبال کاریابی در این کشور می باشند. شهروندان غیر اروپایی برای اخذ ویزای کاری می بایست از یک شرکت معتبر مجارستانی قرارداد دعوت به کار داشته باشد و آن را به اداره مهاجرت مجارستان تقدیم نماید، اما این مسیر برای اخذ ویزای کاری بسیار طولانی و دارای درصد ریسک بالایی است. به دلیل این که اخذ یک دعوتنامه کاری از مجارستان کار دشواری می باشد، معمولا متقاضیان از طریق موسسات کاریابی به دنبال فرصتی برای دعوتنامه کاری از مجارستان هستند. لازم به ذکر است که دو نوع ویزای کاری نوع A و نوع B وجود دارد که هر کدام از آنها مدت زمان متفاوتی به طول می انجامد.