مهاجرت کاری نیوزلند یکی از پرمتقاضی ترین روش های ورود در جهان است. با توجه به این که مهاجرت کاری نیوزلند تنها با سیستم امتیاز بندی ممکن می شود افراد باید در تلاش باشند تا در بهترین زمان و بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشند. عواملی مانند سن، مدرک تحصیلی و تجربه کاری سه عامل بسیار موثر در روند اخذ ویزای کاری کشور نیوزلند هستند. تنوع فراوانی در ویزای کاری کشور نیوزلند وجود دارد و هر فرد با توجه به حوزه فعالیت خود باید ویزای مناسبی را برای ورود به این کشور انتخاب کند. هزینه دریافت ویزای کاری نیوزلند از 200$ تا 600$ (دلار نیوزلند) متغیر است.