هلند یکی از پیشرفته ترین کشورهای قاره اروپا و جهان است و از همین روست که جمعیت قابل توجهی از سراسر جهان، هر ساله خواهان ورود به این کشور از طریق کار هستند. مهاجرت کاری هلند و ورود به بازار کار آن تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که فرد متقاضی، یک پیشنهاد کاری از کارفرمای قانونی در این کشور دریافت کرده باشد. با توجه به پروسه صدور پیشنهاد کاری از هلند برای شهروندان خارج از اتحادیه اروپا می توان مهاجرت مستقیم کاری به هلند را بسیار دشوار ارزیابی کرد. از همین رو بسیاری از افراد با شرکت در دوره های تحصیلی تاپ آپ در کشور هلند می توانند خود را به بازار کار این کشور نزدیک کنند.