هند دومین کشور پرجمعیت جهان است و نرخ بیکاری در این کشور در سال 2019 حدود 3.6% گزارش شده و این در حالی است که نرخ بیکاری این کشور در سال 2016 در حدود 6.1% بوده است. اقتصاد پیشرو هند، سبب شده است تا نرخ بیکاری در این کشور به صورت چشمگیری کاهش پیدا کند. افرادی که در کشور هند به عنوان یک شهروند خارجی مشغول به کار می شوند و برای مهاجرت کاری هند اقدام می کنند، باید ویزای کاری این کشور را به دست آورند. مالیات در کشور هند بر اساس میزان درآمد هر فرد تعیین می شود و نرخ ثابتی ندارد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که بازار کار و قوانین کار در کشور هند از قوانین بین المللی تبعیت نمی کند و فرد در مهاجرت کاری هند باید خود را برای حضور در یک محیط کاری کاملا متفاوت آماده کند.

12