بسیاری از افراد آشنایی چندانی با مهاجرت کاری هنگ کنگ ندارند اما کار در این کشور یک فرصت خوب برای دسترسی به درآمد مناسب است. میانگین درآمد در کشور هنگ کنگ در حدود 176000$ (دلار آمریکاست) و این مبلغ تقریبا 70000$ (دلار آمریکا) بیشتر از میانگین درآمد جهانی است. هنگ کنگ در حقیقت یک کشور کوچک جدا شده از چین است اما باید به این نکته اشاره داشت که هنگ کنگ قلب تپنده اقتصاد جمهوری چین است. حمل و نقل پیشرفته هنگ کنگ و سیستم اقتصادی پیشرو در این کشور، کیفیت زندگی در این منطقه را به شدت افزایش داده است. مهاجرت کاری هنگ کنگ و اخذ ویزای کار این کشور که از ویزاهای مهم می باشد به سادگی در دسترس نخواهد بود.