یکی از روش های مهاجرت به ژاپن، مهاجرت به عنوان نیروی کار ماهر و اخذ ویزای کاری ژاپن است که به شدت مورد توجه قرار گرفته است. فردی که ویزای کار ژاپن را دریافت می کند می تواند در رشته ها و مشاغل تخصصی فعالیت کند. اصلی ترین پیش شرط برای مهاجرت کاری کشور ژاپن، داشتن پیشنهاد کاری از جانب یک کارفرمای ژاپنی است. دسته بندی مشاغل در ژاپن، مبنای صدور ویزاهای کاری هستند. در رشته های فنی و مهندسی، شانس پیدا کردن کار در این کشور صنعتی بالاتر است. مهاجرت کاری می تواند فرد متقاضی را در ادامه قادر به دریافت اقامت دائم کشور ژاپن و اخذ تابعیت این کشور کند.