برای مهاجرت کاری کره جنوبی شاخصه های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد تا متقاضی ورود به این کشور پیشرفته و صنعتی بتواند ویزای کاری آن را بدست آورد. جهت اخذ ویزای کاری کره جنوبی نیز بایستی مدارک مربوط به این ویزا را تهیه نمود اما طبیعتا کار کردن در این کشور مستلزم دانش زبان کره ای خواهد بود. شرایط کره جنوبی به علت زیرساخت های بسیار قوی و قوانین درجه یکی که دارد برای کار و سرمایه گذاری کشور مناسبی خواهد بود. فرد متقاضی کار در کره جنوبی باید از روند و فرآیند مربوط به مهاجرت کاری کره جنوبی اطلاع کافی داشته باشد.