کار در کشور کلمبیا دارای اقتصادی در حال رشد و پایدار است. در این کشور استقبال خوبی از متقاضیان خارجی جهت مهاجرت کاری کلمبیا می گردد. افرادی که قصد مهاجرت کاری کلمبیا را دارند می بایست در ابتدای امر شرایط کار در این کشور و استخدام را مورد بررسی قرار دهند. علاوه بر این فردی که قصد استخدام در شرکتی را دارد، شرکت موظف است اسپانسری خود را درخواست دهد. اعتبار ویزای کاری یک ساله است و قابلیت تمدید را بدون خروج از کشور دارد و پس از 5 سال متوالی شخص متقاضی می تواند درخواست تابعیت خود را از این کشور بدهد.