کویت از کشورهای حاشه خلیج می باشد که به دلیل نزدیکی به ایران و بازار کار فوق العاده مورد استقبال افراد متقاضی قرار گرفته است. نرخ بیکاری کشور کویت در حال حاضر پائین می باشد که همین موضوع باعث دو چندانی درخواست متقاضیان برای مهاجرت کاری کویت شده است. مهاجرت کاری به عمان و قطر از سایر موضوعاتی می باشد که در اخذ اقامت از طریق کار مورد استقبال متخصین قرار گرفته است. وجود کارفرمای انگلیسی از سایر امتیازاتی محسوب می گردد که توانسته اخذ ویزای کاری به کشورهای حاشیه خلیج را با رونق بیشتری نسبت به قبل همراه نماید.